Xylitol för Tänder

En Omfattande Guide

Xylitol är en sockeralkohol som har visat sig ha flera fördelar för tandhälsan. Det finns ofta i sockerfritt tuggummi, tandkräm, munskölj och godis, och kan också användas som sötningsmedel vid matlagning och bakning. Xylitol verkar på flera sätt för att främja munhälsa, vilket granskas i de följande kapitlen.

Effekterna av Xylitol på Förebyggande av Karies

Xylitol har föreslagits i forskning att ha olika gynnsamma effekter på kariesprevention. År 2019 publicerades den senaste översiktsartikeln om ämnet, som granskade xylitolstudier fram till den tidpunkten och de fördelar med xylitol som hittades i dem (Lee et al., 2019). Litteraturöversikten diskuterade sex olika fördelaktiga effekter av xylitol på tänderna. Den dagliga xylitolintaget varierade mellan 0,5 gram och cirka 20 gram per dag, och mängderna xylitol som användes i olika studier kan delvis påverka de erhållna resultaten. Det finns också många studier där xylitol kanske inte har haft några positiva effekter jämfört med en kontrollgrupp som inte använde xylitol. Det är därför mycket viktigt att i kariesprevention fortfarande använda xylitol i samband med tandborste, fluortandkräm och regelbunden tandtrådning (Kimari, 2019).

Illustration av tandborste, fluortandkräm och tandtråd, vilka är viktiga för kariesprevention.
Förutom xylitol innebär förebyggandet av karies fortfarande användning av en tandborste, fluortandkräm och regelbunden rengöring mellan tänderna.

Förebyggande av Karies

Förutom xylitol innebär förebyggandet av karies fortfarande användning av tandborste, fluortandkräm och regelbunden rengöring mellan tänderna.

  1. Minskning av Streptococcus mutans bakterier och förändringar i bakteriefloran Regelbunden användning av xylitol har visat sig minska mängden bakterier som predisponerar för karies i tandplack. Särskilt studier har fokuserat på minskningen av Streptococcus mutans (S. mutans) bakterier i samband med regelbunden xylitol användning (Han et al., 2004). Många andra bakterier i munnen producerar också emaljfrätande syror samt S. mutans och bidrar därmed tillsammans med andra mikrober i munnen till karies (Kimari, 2019). S. mutans spelar dock en mycket viktig roll i initieringen av emaljlesioner, eftersom de också utsöndrar föreningar andra än syror som ökar kariogena potentialen hos plack i de tidiga stadierna av emaljlesioner. Den mikrobiella sammansättningen har också observerats förändras på tandytan när karies utvecklas och bakteriesammansättningen och emaljlesioner kan utvecklas genom olika mekanismer hos olika personer även om det inte finns några S. mutans bakterier i munnen alls (Banas och Drake, 2018).
  2. Xylitol minskar plack Regelbunden användning av xylitol har visat sig minska mängden bakteriell beläggning på tandytan, det vill säga plack (Lee et al., 2019). Till exempel har regelbunden användning av xylitol (cirka 11 g per dag) under två veckor visat sig minska plack med cirka en tredjedel jämfört med en kontrollgrupp (Söderling et al., 1989).
  3. Minskning av skadlig syraproduktion Skadliga syror för tandemaljen bildas i saliven och inom placklagret. Xylitol användning har visat sig minska mjölksyraproduktionen i munnen och därmed göra munnen mer tandvänlig (Twetman och Stecksén-Blicks, 2003). Tandemaljkalciumfosfat är känt för att lösas upp när pH-värdet på tandytan sjunker till cirka 5,5.
  4. Minskad kariesincidens Incidensen av karies minskas med cirka 35–60% jämfört med kontrollgruppen när barn använde 5 gram xylitol per dag (Alanen et al., 2000).
  5. Stärkande av tandens remineralisering Xylitol användning har visat sig öka tandens remineralisering, det vill säga återhärdning av tandemaljen. Samtidigt som mängden plack minskar har tandmineraliseringen också visat sig förbättras med regelbunden användning av xylitol.
  6. Överföring av Streptococcus mutans mikrober till barnets mun Regelbunden användning av xylitol av modern minskar överföringen av skadliga S. mutans mikrober till barnets mun. Den nyfödda barnets orala mikrobiella flora utvecklas och S. mutans infektion erhålls vanligtvis från föräldrarna. S. mutans i saliven eller placken hos barn till mödrar som använde xylitol var betydligt lägre än i kontrollgrupperna. Baserat på dessa studier skulle det troligen också vara bra för fäder att använda xylitolprodukter för välbefinnandet av sina egna och familjens tänder.

Varför är xylitol effektivt i kariesprevention?

Xylitol har visat sig ackumuleras inuti S. mutans cellmembran till cytoplasman och hämma metabolismen av S. mutans bakterier, vilket därmed hämmar näringsintaget hos S. mutans bakterier. Detta är en effektiv mekanism för att minska mängden S. mutans bakterier.

Xylitol har också visat sig öka salivsekretionen. Ökad saliv neutraliserar sura föreningar i munnen och samtidigt späder ut syrorna i munnen. En neutral syrabasbalans i munnen förhindrar att tandemaljen löses upp. Dessutom tillåter xylitols molekylstruktur bildningen av ett komplex med kalcium. Bindning med kalcium tillåter upphörande/fördröjning av emaljupplösningen och möjliggör delvis remineralisering av tandemaljen. Xylitol har också observerats förändra sammansättningen av saliv (aminosyrasammansättning), vilket förbättrar salivens buffringskapacitet och förstärker den hämmande effekten på salivens bakterietillväxt (Lee et al., 2019).

Källor

Alanen P, Isokangas P and Gutmann K (2000) Xylitol candies in caries prevention: results of a field study in Estonian children. Community Dent Oral Epidemiol, 28, 3, 218-224.

Banas JA and Drake DR (2018) Are the mutans streptococci still considered relevant to understanding the microbial etiology of dental caries? BMC Oral Health 18, 3–8.


Han SK, Choi YH, Son EY, Song KB, Kim YG, Nam SH (2004) Prevention of dental caries gum in pre-school children during 12-months. J Korean Acad Pediatr Dent 31(2):159-168.

Kimari L (2019) Mutans streptokokit – kariesjoukkueen tuhoisat, arvoitukselliset tähtipelaajat. Suomen Hammaslääkärilehti 3/2019.

Lee Y-E, Kim J-H, Cho M-J, Song K-B and Choi Y-H (2019) Effect of xylitol on dental caries prevention: a literature review J Korean Soc Dent Hyg 19(4):449-465.

Söderling E, Mäkinen KK, Chen CY, Pape HR Jr, Loesche W and Mäkinen PL (1989) Effect of sorbitol, xylitol, and xylitol/sorbitol chewing gums on dental plaque. Caries Res 23, 5, 378-384.

Twetman S and Stecksén-Blicks C (2003) Effect of xylitol-containing chewing gums on lactic acid production in dental plaque from caries active pre-school children. Oral Health Prev Dent 1, 3, 195-199.

Din kundvagn är tom