Hållbarhetsrapport

Narskuttelu Oy åtar sig att integrera företagets ansvarsfullhet och hållbar utveckling i alla våra verksamheter. Vi erkänner betydelsen av att skydda miljön, främja samhällsansvar och ekonomisk livskraft. För att uppnå våra hållbarhetsmål strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan, stödja våra anställda och samhällen samt säkerställa långsiktig framgång för vår verksamhet. Denna rapport presenterar vårt centrala initiativ och framsteg för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Miljöansvar:

  • Förnybara energi: Narskuttelu Oy satsar på att minska växthusgasutsläppen och övergå till användning av förnybara energikällor. Den energi vi förbrukar består av solenergi under sommaren. Solpaneler har installerats på produktionslokalens tak för att producera ren energi och vi har implementerat energieffektiva metoder i alla våra utrymmen.
  • Avfallsminskning: Vi åtar oss att minimera avfallsproduktionen och främja återvinning, inklusive återanvändning av förpackningsmaterial. Narskuttelu Oy har implementerat avfallshanteringsprogram för att minska mängden avfall och främja återvinning, och vi uppmuntrar våra anställda att omfamna hållbara metoder, såsom pappersfria processer och ansvarsfullt omhändertagande av material.
  • Hållbar anskaffningskedja: Vi samarbetar nära med våra leverantörer för att säkerställa att de uppfyller våra hållbarhetsstandarder. Vi betonar samarbetet med leverantörer som delar vårt engagemang för miljöansvar, etiska metoder och samhälls överensstämmelse. Vi begär hållbarhets- och ansvarighetsrapporter från våra varuleverantörer.

Samhällsansvar:

  • Anställdas Välmående: På Narskuttelu Oy prioriterar vi våra anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö, tillhandahåller utbildningsprogram för kompetensutveckling och främjar balansen mellan arbete och fritid. Vi tror på lika möjligheter och främjar en mångfaldig och inkluderande arbetsplatskultur.
  • Engagemang i Samhällen: Vi deltar aktivt i lokala samhällen och stödjer åtgärder som främjar samhällsvälfärd. Narskuttelu Oy uppmuntrar anställdas frivilligarbete och stödjer evenemang, mentalvårdsarbete och fritidsmöjligheter för ungdomar som överensstämmer med våra värderingar. Vårt mål är att vara en ansvarsfull företagsmedborgare och positivt påverka våra verksamhetsområdena samhällen.
  • Produktsäkerhet och Kvalitet: Vi prioriterar säkerheten och kvaliteten hos våra produkter. Narskuttelu Oy följer strikta kvalitetskontrollprocesser för att säkerställa att våra produkter uppfyller eller överträffar branschstandarder. Vi övervakar och förbättrar kontinuerligt våra tillverkningsprocesser för att minska miljöpåverkan och garantera våra kunders säkerhet.

Ekonomisk bärkraft:

  • Etiska Affärsprinciper: Narskuttelu Oy bedriver sin verksamhet enligt högsta principer för ärlighet och följer etiska praxis. Vi följer alla relevanta lagar och föreskrifter samt främjar rättvisa och transparenta affärsmetoder. Vi strävar efter att upprätthålla starka relationer med våra kunder, leverantörer och intressenter baserat på förtroende och ömsesidig nytta.
  • Innovation och Forskning: Vi investerar i forskning och utveckling för att främja innovation och skapa hållbara lösningar. Genom kontinuerlig förbättring av våra produkter och processer strävar vi efter att effektivisera vår verksamhet, minska miljöpåverkan och möta våra kunders föränderliga behov.
  • Långsiktig Tillväxt: Narskuttelu Oy förbinder sig till långsiktig tillväxt och ekonomisk stabilitet. Vi betraktar hållbarhet som ett strategiskt mål och integrerar det i affärsplanering och beslutsprocesser. Vi tror att genom att prioritera hållbarhet kan vi skapa värde för våra intressenter och bidra till en mer hållbar framtid.

Sammanfattning:

Narskuttelu Oy förblir engagerat i att bygga en hållbar verksamhet som har en positiv påverkan på miljön, samhället och ekonomin. Vi är dedikerade till kontinuerlig förbättring och transparens i våra hållbarhetsinsatser. Genom samarbete med våra anställda, kunder, leverantörer och samhällen strävar vi efter att skapa en bättre framtid för kommande generationer.

För mer information om våra hållbarhetsprojekt och framsteg, besök vår webbplats och våra sociala mediekanaler.

Narskuttelu Oy Företagsnummer: FI28370935

Adress: Teollisuustie 17, 82430 Puhos, Finland

Telefonnummer: 040 195 5779

Webbsida: se.narskuttelu.fi

Din kundvagn är tom