1.3.2024 Information om sockeralkoholer

Som ett substitut för vanligt socker används ofta sockeralkoholer som xylitol, sorbitol och erytritol. Dessa sockeralkoholer betraktas ofta som ett hälsosammare alternativ till socker. Det är dock viktigt att vara medveten om allergier som är förknippade med dessa sockersubstitut.

För att minska sockerintaget används ofta xylitol, sorbitol och erytritol. Bland dessa tre sockeralkoholer har xylitol varit föremål för flest studier, vilket framgår av antalet forskningsartiklar relaterade till xylitol. Fall av allergi relaterade till xylitol är särskilt sällsynta. Enligt en studie från 2017 fanns det endast 10 misstänkta fall av allergi relaterade till xylitol (Ebisawa et al.), vilket understryker säkerheten med användning av xylitol.

Å andra sidan har fall av allergi relaterade till erytritol observerats mer globalt. Enligt forskning har fall inträffat med en frekvens av mindre än en per miljon (Yunginger et al., 2001). Dock har erytritol jämfört med andra sockersubstitut minst påverkan på matsmältningsfunktionen.

Bland dessa sockersubstitut produceras sorbitol årligen i högst mängd. Produktionsvolymen och marknadsstorleken indikerar det omfattande användandet av sorbitol bortom livsmedelstillsatser, som inom läkemedelsindustrin.

Användningen av sockersubstitut är generellt sett säker, även om mycket sällsynta fall av allergi har rapporterats. Det är viktigt att följa rekommenderade dagliga doser för att undvika potentiella matsmältningsproblem.


Din kundvagn är tom