17.8.2023 Narskuttelu Oy:s Hållbarhetsrapport

Narskuttelu Oy:s hållbarhetsrapport har nu publicerats på vår webbplats. I rapporten presenterar vi våra initiativ och prestationer för att uppnå mål relaterade till hållbarhet och visar vårt åtagande att integrera hållbarhet i alla våra verksamheter. Rapporten omfattar miljöansvar, samhällsansvar samt ekonomisk livskraft.

Företagets principer och hållbarhet har varit en integrerad del av vår resa i flera år och har därför inte konstruerats för denna rapport. Målen som presenteras i hållbarhetsrapporten har varit vårt mål under lång tid. Vi ansåg dock att det var viktigt att tydliggöra företagets ledande värderingar och göra dem offentliga på vår webbplats så att alla kan se dem.

I rapporten lyfter vi fram företagets ansvar genom att betona anställdas säkerhet och välbefinnande, avfallsminimering och återvinning samt användning av förnybar solenergi och en hållbar leverantörskedja, tillsammans med etiska affärsmetoder.

Du kan läsa vår hållbarhetsrapport här. Rapporten kommer att uppdateras i takt med att Narskuttelu Oy fortsätter att utvecklas.

Din kundvagn är tom