Muntorrhet produkter

Visar produkter 1-5 / 5

Munsköljtabletter för torr mun
Skumfri xylitoltandkräm
Skumfri salmiak xylitoltandkräm
Cola smaksatt tuggummin för att öka salivutsöndringen

Tuotepaketit - Bundles

Salivavsöndring och dess inverkan på hälsan

Människor utsöndrar omkring 1 till 1,5 liter saliv per dygn, men variationerna i salivavsöndringen är mycket stora. Människans ålder, hälsotillstånd, rökning, alkoholkonsumtion, många läkemedel och mycket annat påverkar salivavsöndringen.

Saliv har mycket att göra med människans välbefinnande. Saliven rengör och sköljer munnen och svalget. Saliv och föreningar i saliven hindrar mikrober från att fastna i slemhinnorna, och saliven har egenskaper som dödar mikrober. På så sätt skyddar saliven slemhinnorna mot infektioner och kontinuerlig sköljning av tandytan hindrar hål i tänderna. Saliven är också viktig för matsmältningen, eftersom saliven återfuktar och halkar maten innan den sväljs. Dessutom finns det många enzymer i saliven som bryter ner näringsämnena och påbörjar matsmältningen.

Symtom på muntorrhet

Typiska symtom på torr mun är smärta och brännande känsla i munnen, särskilt i slemhinnorna. När salivavsöndringen minskar kan det uppstå ät- eller talsvårigheter. När man äter kan man bland annat upptäcka smakförändringar och det kan vara svårt att svälja torr mat. Tandläkaren eller tandsköterskan kan upptäcka hålbildning i tänderna. Hålbildning förekommer hos personer med torr mun, särskilt på tandens halsdel.

Orsaker till torr mun och hemvård

Många läkemedel eller åldrande minskar ofta salivavsöndringen. De symtomen av torr mun är därför välbekanta för många. Förutom användningen av xylitol kan symtomen på torr mun lindras genom att man regelbundet dricker vatten och undviker alkoholhaltiga drycker och munvatten. Vid vård av torr mun är det mycket viktigt att regelbundet tvätta tänderna för att hålla tänderna och munnen i ordning.

Som en billig hemkonsist kan man också lindra symtomen på torr mun genom att skölja munnen med matolja-vattenlösning under en minut. Olje-vattenblandningen återfuktar munslemhinnan. Symtomen på torr mun kan lindras genom att man till exempel suger is. Isbiten kyler, återfuktar och lindrar därmed symtomen på torr mun. All tuggning aktiverar salivkörtlarna för att utsöndra saliv, alltså matvarorna bör vara tuggbara. En del tuggumminprodukter aktiverar också salivkörtlarna för att utsöndra mer saliv.

Vissa sedvänjor, till exempel att snarka med munnen öppen, torkar också munslemhinnan. Vid vård av torr mun är det viktigaste att dricka tillräckligt med vatten och ta hand om tandhygienen. Att påverka livsstilen, till exempel att sluta eller minska användningen av tobak, alkohol och kaffe, hjälper också vid vård av torr mun.

Sjukdomar och läkemedel som orsaker till muntorrhet

Vissa sjukdomar som reumatism, diabetes, stroke, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och många autoimmuna sjukdomar kan orsaka torr mun. Från sjukhusvård, särskilt strålbehandling och läkemedel, särskilt kemoterapi och vissa kardiovaskulära läkemedel, vissa antihistaminer och antikolinerga antipsykotiska läkemedel orsakar muntorrhet. För närvarande finns det cirka 400 olika läkemedel på marknaden, vilkas oönskade egenskaper inkluderar minskad salivutsöndring. De största problemen när det gäller att minska salivutsöndringen beror vanligen på urologiska medel (bland annat urindrivande medel), humörmediciner och antipsykotiska läkemedel (Tan o.a., 2017). Emellertid är det i allmänhet möjligt för läkaren att finna lämplig medicin för patienten, vilket inte leder till någon minskning av salivutsöndringen om patienten upplever att den torra munnen beror på oönskade biverkningar av läkemedel. Läkemedels inverkan på muntorrhet kan diskuteras med bland annat apotekspersonal, sjuksköterskor, läkare och andra sjukvårdspersonal.


Källor

Hannuksela-Svahn A (2015) Kuiva suu. Lääkärikirja Duodecim.

Meurman JH (2013) Kuivan suun aiheuttajat ja hoito. Sic!, 02-2013.

Tan ECK, Lexomboon D, Sandborgh‐Englund G, Haasum Y, Johnell K (2017) Medications That Cause Dry Mouth As an Adverse Effect in Older People: A Systematic Review and Metaanalysis. JAGS, 66(1)76-84.

Kuiva suu - Hammmaslääkäriliitto


Din kundvagn är tom